Funktion för att beräkna elkostnad.

Kostnad per kilowattimme i kr:

Förbrukning i watt: